Privatumo politika

„Pet City“ UAB klientų duomenų apdorojimo principai (Privatumo politika)

Šie klientų duomenų apdorojimo principai sukurti pagal asmens duomenų apsaugos įstatymus ir jais yra reguliuojamos „Pet City“ UAB (toliau – „PetCity“) naminių gyvūnų centrų, el. parduotuvės (adresas: www.petcity.lt) ir klinikų lankytojų (toliau – Klientų) duomenų apdorojimo sąlygos (toliau – Sąlygos).

„PetCity“ apdoroja Kliento duomenis, jeigu Klientas yra užregistravęs kliento kortelę ir perka prekių „PetCity“ centruose, lankosi „PetCity“ el. parduotuvėje, perka klinikos ar kitų su naminiais gyvūnais susijusių paslaugų.

„PetCity“ apdoroja Kliento asmens duomenis ir tuomet, jei Klientas pareiškia norą tapti „PetCity“ klientu. Kliento kortelė remiasi ID kortelės duomenimis; kaip kliento kortelė gali būti naudojama ir „Apotheka“ kliento kortelė.

Sąlygos įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d., tačiau jos yra taikomos ir iki minėtos datos Kliento „PetCity“ paviešintiems kliento duomenims apdoroti.

1. Ką šios sąlygos reiškia Klientui?

Šios Sąlygos yra sukurtos, nes mes įsipareigojame apsaugoti klientų privatumą. Šios Sąlygos pateikia mūsų klientų duomenų apdorojimo praktikos apžvalgą, įskaitant šią informaciją: (a) kokius duomenis ir kokiu tikslu apdorojame; (b) kaip „PetCity“ apdoroja informaciją (naudoja, skelbia ir pan.); (c) jūsų teisės, susijusios su mūsų vykdomu duomenų kaupimu ir naudojimu. Tikimės, kad, lankydamiesi „PetCity“ centruose, įskaitant ir el. parduotuvę, perskaitysite šias Sąlygas ir su jomis sutiksite.

Šias Sąlygas Klientai gali rasti „PetCity“ naminių gyvūnų centruose, klinikose ir internetinėje svetainėje www.petcity.lt „PetCity“ turi teisę bet kada Sąlygas vienašališkai keisti. Apie pakeitimus Klientai informuojami „PetCity“ interneto svetainėje ar kitu būdu (pvz., siunčiant naujienlaiškį). Pakeitimai įsigalioja juos paskelbus „PetCity“ interneto svetainėje, jeigu pakeitimuose nenurodyta kita data.

Lankydamiesi „Pet City“ UAB naminių gyvūnų centruose ar klinikoje, sutinkate su „PetCity“ privatumo politika. Jeigu dėl kokių nors priežasčių nesutinkate su Sąlygomis, galite atsisakyti naudotis interneto svetaine / centrų paslaugomis, taip pat užduoti klausimų, naudodamiesi 9 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Išorinės nuorodos: „PetCity“ interneto svetainėje yra naudojamos nuorodos, kurių interneto svetaines administruoja trečiosios šalys. Jei spustelėsite kurią nors tų nuorodų, iš „PetCity“ svetainės būsite nukreipti į tą svetainę valdančią įmonę ar įmonės pagrindinį puslapį. Net jei tarp dviejų įmonių interneto svetainių yra sąsaja, „PetCity“ nekontroliuoja trečiųjų šalių interneto svetainių. Kiekviena jų vykdo asmeninę asmens duomenų kaupimo, apdorojimo ir privatumo politiką. Lankydamiesi bet kurioje šių svetainių, prieš pasidalydami duomenimis, turėtumėte atskirai susipažinti šios svetainės privatumo politika

Sąvokos

„PetCity“ – „PetCity“ prekės ženklas, valdantis naminių gyvūnų parduotuves, įskaitant adresu www.petcity.lt esančią el. parduotuvę.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, t. y., Klientu.

Kliento duomenys – bet kokia informacija, kurią „PetCity“ sužino Klientui lankantis „PetCity“ naminių gyvūnų centruose, įskaitant kliniką ir el. parduotuvę, arba jam užsiregistravus šių parduotuvių klientu. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba yra pirkęs „PetCity“ naminių gyvūnų centruose ar el. parduotuvėje parduodamų prekių arba kuris naudojasi ar yra naudojęsis „PetCity“ klinikos, viešbučio ar salono (priežiūros) paslaugomis.

(Klientų duomenų) apdorojimas – bet koks su Kliento duomenimis atliekamas veiksmas, įskaitant duomenų naudojimą, kaupimą, saugojimą, keitimą, skaitymą, perdavimą, prieigos suteikimą, ištrynimą, sunaikinimą ir kt.

„MAGNUM“grupė – Estijos įmonė „UP Invest“ OU ir pastarosios patronuojamoji įmonė AS „MAGNUM“ bei visi juridiniai asmenys, kur AS „MAGNUM“ tiesiogiai arba netiesiogiai turi dominuojančią įtaką.

2. Kokius duomenis apdorojame ir kodėl?

2.1.„PetCity“ kaupia ir apdoroja tik su „PetCity“ prekių pirkimu, teikiamomis paslaugomis ir klientų santykiais susijusius šiuos duomenis:

2.1.1. Klientui registruojantis nuolatiniu klientu, Kliento kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefoną, el. pašto adresą;

2.1.2. Perkant el. parduotuvėje – IP adresą ir slapukų informaciją: kaip ir daugelyje kitų interneto svetainių, „PetCity“ išsaugo jūsų IP adresą ir naudoja standartinę technologiją, vadinamą slapukais (cookies). Slapukai yra maži duomenų failai, saugomi jūsų kompiuteryje, jums lankantis interneto svetainėse. Slapukai jūsų interneto naršyklei „PetCity“ serveryje automatiškai padeda jus identifikuoti. Pageidaujant, interneto naršyklėje galima blokuoti slapukų išsaugojimą, tačiau dėl to gali kilti problemų naudojantis interneto puslapiais. „PetCity“ nesusieja IP adreso su asmens duomenimis. Tai reiškia, kad jūsų vartotojo sesija yra stebima, tačiau jūs nesate susiejami asmeniškai. Tačiau tam tikros slapukų rūšys leidžia mums išsaugoti jūsų duomenis – pvz., jums pildant internetines formas. Šios rūšies slapukai siunčiami į naršyklę tik tuomet, jei esate davę sutikimą informacijai išsaugoti.

2.1.3. Finansiniai duomenys: banko sąskaitos numeris, jei mokėjimas atliekamas el. parduotuvėje arba naminių gyvūnų centruose, mokant kortele.

2.1.4. Ryšio duomenys: rašytiniai duomenys, el. parduotuvėje perkant prekių; taip pat „PetCity“ ir Kliento bendravimas el. laiškais ar paprastais laiškais.

2.1.5. Su pirkimais ir paslaugomis susiję duomenys: pvz., informacija, susijusi su iš „PetCity“ perkamomis prekėmis ar „PetCity“ teikiamomis paslaugomis (pvz., sutikimo formos, sutikimai paslaugoms atlikti, įskaitant veterinarines, ir kt.); iš e. parduotuvės perkamų prekių pristatymo informacija, užklausos ir skundai;

2.1.6. Naminių gyvūnų centruose saugumo kameromis ir kitomis vaizdo įrašymo sistemomis duomenys įrašinėjami, siekiant užkirsti kelią, sumažinti ir pastebėti nusikaltimus (vagystes, vandalizmą ir kt.), susijusius su nuosavybe ir turtu bei siekiant apsaugoti Kliento bei kitų asmenų gyvybinius interesus, įskaitant gyvybę ir sveikatą. Vaizdo įrašymo sistemos naudojamos:

-klientų, darbuotojų, kitų asmenų ir prekių saugumui užtikrinti;

- siekiant mūsų naminių gyvūnų centruose ir jų išorinėje teritorijoje aptikti asmenis, neturinčius leidimo ten būti, įsilaužimus, vagystes, užpuolimus, sukčiavimą finansiniuose sandoriuose ir bet kokius kitus neteisėtus veiksmus;

- siekiant stebėti žmonių srauto judėjimą, susibūrimus ir elgseną, kad būtų užtikrinamas geresnis centrų ir parduotuvių saugumas;

- siekiant stebėti nuosavybę, t. y., teritorijos ir centrų automobilių stovėjimo aikštelės būklę, avarinių išėjimų būklę ir kt.

- siekiant tirti nusikaltimus, jų įtarimą ar kitus incidentus;

- siekiant apsaugoti, pateikti ir vykdyti teisinius reikalavimus.

Pirmiau nurodytų punktų pavyzdžiuose apdorojami Kliento ir kitų naminių gyvūnų centrų lankytojų atvaizdai ir visi kiti asmens duomenys bei veiksmai, matomi vaizdo stebėjimo teritorijoje.

2.2.Apdorodama Klientų duomenis, „PetCity“ remiasi galiojančiais teisės aktais ir būtinomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis, siekdama užtikrinti Klientų duomenų saugumą, užkirsti kelią neteisėtam duomenų apdorojimui, pašalinių asmenų prieigai ir duomenų viešumui.

2.3.Klientų duomenys apdorojami tik Europos Sąjungos ribose

3. Kaip „PetCity“ panaudoja sukauptus Klientų duomenis? (Klientų duomenų apdorojimo tikslai)

„PetCity“ Klientų duomenis pirmiausia apdoroja tam, kad:

3.1.Klientui galėtų teikti kokybiškas paslaugas ir administruoti santykius su klientais. Klientų duomenys apdorojami sutarčiai su Klientu pasirašyti ir jai vykdyti (prekių pirkimai ir paslaugos „PetCity“ naminių gyvūnų centruose ir klinikose); Klientui sutinkant, pasiūlymams ir kt. rinkodaros medžiagai siųsti bei, Klientui pageidaujant, Kliento duomenims atnaujinti.

3.2.Apsaugotų teisėtus Kliento ir „PetCity“ interesus (turto apsauga) ir gyvybiškai svarbius (sveikata ir gyvybė) asmenų interesus (pvz., vaizdo kamerų apsauga naminių gyvūnų centruose), išnagrinėtų paslaugos kokybę ir įrodytų, pvz., elektroniniais rašytiniais duomenimis, aptartus su prekių pardavimu ir paslaugomis susijusius veiksmus.

3.3.Galėtų teikti Klientui papildomų paslaugų, atlikti rinkos analizę ir statistiką. Šiam tikslui „PetCity“ Klientui gali pasiūlyti savo partnerių paslaugas, įskaitant pasiūlymų teikimą, grindžiamą Kliento sutikimu ar „PetCity“ pageidavimu Klientui pasiūlyti geriausią paslaugą. „PetCity“ gali vykdyti Klientų tyrimus, atlikinėti rinkos analizę ir sudarinėti statistiką, organizuoti akcijas, grindžiamas teisėtu „PetCity“ interesu tobulinti ar vystyti naujas paslaugas, „PetCity“ el. parduotuvę ar grindžiamas Kliento sutikimu.

3.4.Būtų užtikrinamas tinkamas paslaugų teikimas. 3.5.Pagerintų technines sistemas, IT sprendimus, el. parduotuvės išvaizdą pritaikytų įvairiems įrenginiams ir kurtų paslaugas, atlikdama testavimą ir taisymą pagal teisėtus „PetCity“ interesus.

3.6. Įrodytų ir pagrįstų pretenzijas, grindžiamas sutarties ar kito juridinio asmens įsipareigojimo vykdymu (pvz., apskaitos įsipareigojimais, nuotolinės prekybos reikalavimais ir kt.) arba teisėtais „PetCity“ interesais, pvz., teisiniams ieškiniams, prašymams ir kt. sudaryti. 3.7.Gautų mokėjimus per mokėjimo paslaugų teikėjus. Norėdama gauti Kliento mokėjimus už prekes ar paslaugas, „PetCity“ turi teisę per mokėjimo paslaugų teikėją nukreipti Klientą į banko puslapį.

4. Kaip teikiame pasiūlymus savo klientams?

4.1. Jei Klientas sutinka, „PetCity“ jam siunčia asmeninius pasiūlymus bei naujienlaiškius. Tiesioginė rinkodara gali būti grindžiama kliento naudojamų paslaugų ar pirktų prekių analize. Pasiūlymai gali būti siunčiami Kliento sutikus jo kontaktiniais duomenimis, surinktais įforminant Kliento kortelę, susijusią su prekių pirkimu ar paslaugų teikimu, arba kitu teisėtu būdu.

4.2.Profilio analizė yra Kliento asmens duomenų apdorojimo procesas, kurio metu analizuojami asmens pomėgiai, gyvenamoji vieta, asmeniniai interesai (pvz., su šunimi, kate ar kitu naminiu gyvūnu susijusios prekės) ir kt. Profilio analizė naudojama Klientui rinkodaros pasiūlymams siųsti. Atitinkamą analizę „PetCity“ turi teisę atlikti, jei tam yra teisinių interesų, taip pat vykdydama juridinius įsipareigojimus, suadrydama sutartį arba Kliento sutikimu. Profilio analizė Klientui neturi teisinių pasekmių. Analizės tikslas yra pasiūlyti Klientui geriausią paslaugą, įskaitant ir Klientui įdomius produktus.

4.3.„PetCity“ gali apdoroti Kliento duomenis, kad būtų patogiau naudotis elektroninėmis paslaugomis, pvz., el. parduotuvėje Klientui sukurti apsipirkimo istorijos demonstravimą, asmeninių pasiūlymų rodymą ir kt.

4.4.„PetCity“ gali kaupti statistinius duomenis apie Klientą per pirkinius, įregistruotus Kliento kortele, taip pat atlikti kitų duomenų (pvz., gyvenamosios vietos, amžiaus ir kt.) analizę.

5. Kam galime pateikti klientų duomenis?

5.1.Klientų duomenimis dalijamasi su institucijomis, turinčiomis teisę gauti šiuos duomenis, pvz., teisėsaugos institucijomis, priežiūros institucijomis, įskaitant Vartotojų apsaugos tarnybą.

5.2.„PetCity“ gali atskleisti Kliento duomenis trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas „PetCity“ ir besilaikančioms „PetCity“ Klientų duomenų apsaugai taikomų reikalavimų. Trečiosiomis šalimis gali būti „PetCity“ partneriai, kurių užduotys apima prekių užsakymą, transportavimą, el. parduotuvės svetainės bei turinio administravimą, su rinkodara susiję partneriai, įskaitant juridinius asmenis, priklausančius AS „MAGNUM“ grupei ir teikiančius paslaugas „PetCity“. Tais atvejais, kai pasidalijote savo asmens duomenimis, susijusiais su klausimais ar prašymais gauti informaciją apie produktus ar paslaugas, teikiamas vienų mūsų verslo partnerių, galime perduoti informaciją ir verslo partneriams, susijusiems su prekių tiekimu ir garantijos suteikimu.

5.3.Apmokant pirkinius ir registruojant „Apotheka“ kliento kortelę, duomenys šiai kortelei apdoroti pateikiami už tai atsakingam asmeniui, „Apteekide Ühisus“ OU.

5.4.„PetCity“ turi teisę atskleisti Kliento duomenis ir apsaugos įmonei (su centrų apsauga susiję duomenys, įskaitant vaizdo įrašų duomenis), auditoriams, teisiniams bei finansiniams konsultantams ar kitiems

„PetCity“ įgaliotiems asmenims su sąlyga, kad duomenis minėtiesiems asmenims atskleisti yra būtina (tam yra teisėtas interesas).

6. Kiek laiko saugome duomenis?

6.1.Kliento duomenys nėra apdorojami ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpiai gali priklausyti nuo sutarčių (su Klientu, „PetCity“ pagrįstų interesų ar taikomų teisės aktų (pvz., apskaitos įstatymų, nuotolinės prekybos reglamentavimo, veterinarijos paslaugų teikimo ir kitų teisės normų). Vaizdo stebėjimo įrašai nėra saugomi ilgiau nei vieną mėnesį, išskyrus atvejus, kai įraše yra informacijos, reikalingos konkrečiam tikslui pasiekti. Tokiu atveju įrašas saugomas tol, kol nebus išspręsta problema arba nutrauktas tyrimas

7. Kokias teises turi privatus Klientas?

Privatus Klientas turi šias teises, susijusias su „PetCity“ vykdomu asmens duomenų apdorojimu:

7.1. pateikti paraišką dėl neteisingų asmens duomenų ištaisymo, jei duomenys yra nepakankami, klaidingi ar duomenų nepateikta visai;

7.2. dalinai arba visiškai atsiimti savo sutikimą asmens duomenims apdoroti (pvz., sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus). Kai Klientas atsiima savo sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo, „PetCity“ negali leisti Klientui naudotis kliento kortele ir kortelė yra uždaroma, o visos su kliento kortele susijusios teisės yra nutraukiamos. Sutikimą galima atsiimti, siunčiant paraišką adresu info@petcity.lt arba kreipiantis į „PetCity“ naminių gyvūnų centrų informacijos skyrių.

7.3.Apriboti savo asmens duomenų apdorojimą pagal galiojančius įstatymus, įskaitant atvejus, kai Klientas pateikia paraišką ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis, ir „PetCity“ analizuoja, ar reikalavimas gali būti įvykdytas.

7.4.Pateikti prašymą ištrinti savo duomenis, jei, pvz., duomenys yra apdorojami remiantis sutikimu, o sutikimą Klientas atsiima. Negalima reikalauti ištrinti duomenų, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra apdorojami ir kitais pagrindais, pvz., sutarčiai ar juridiniam įsipareigojimui vykdyti.

7.5.Gauti savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateikė ir kurie apdorojami, remiantis sutikimu arba sutarties vykdymu, raštu ar elektroniniu būdu, arba, jei tai įmanoma techniškai, persiųsti savo duomenis kitam paslaugos teikėjui (teisė persiųsti duomenis).

7.6.Gauti informaciją, ar „PetCity“ apdoroja jo asmens duomenis ir prie tų duomenų gauti prieigą.

7.7.Pateikti prieštaravimą dėl savo asmens duomenų apdorojimo, jeigu duomenų apdorojimas remiasi teisėtais „PetCity“ interesais, pvz., analizuojamas profilis, siekiant Klientui pasiūlyti jo profilį atitinkančių prekių.

7.8.Pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) dėl asmens duomenų apdorojimo, jei Klientas mano, kad jo asmens duomenys apdorojami nepagrįstai arba apdorojimas prieštarauja galiojantiems teisės aktams.

7.9. Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau paminėtų teisių, pateikite paraišką 9.3. punkte nurodytais kontaktais ar laisva forma „PetCity“ naminių gyvūnų centro darbuotojui. Svarbu prie paraiškos pridėti jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (nuotrauką) arba, pateikiant paraišką naminių gyvūnų centre, patvirtinti savo tapatybę, darbuotojui parodant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tai būtina, kad galėtume būtų tikri, kad esate duomenų subjektas ir galite pateikti teisėtą paraišką.

8. Kaip duomenų saugumas užtikrinamas žiniatinklyje?

„PetCity“ interneto svetainė taiko būtinas priemones, apsaugančias svetainėje sukaupiamų asmens duomenų vientisumą, tikslumą ir privatumą. Imamės pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotume informaciją nuo jos praradimo, piktnaudžiavimo ja ar jos pakeitimo. Su duomenų apsauga susiję reikalavimai periodiškai peržiūrimi ir prireikus patikslinami. Prieigą prie jūsų informacijos turi tik tam įgalioti asmenys.

9. Kaip su mumis susisiekti?

9.1. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis sąlygomis, arba norite pasinaudoti kuria nors savo teise, susisiekite su mumis.

9.2.Turite teisę kreiptis į „PetCity“ dėl bet kokių su asmens duomenų apdorojimu susijusių klausimų mūsų interneto svetainėje www.petcity.lt nurodytais kontaktais.

9.3.Privatūs klientai gali kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos specialistą, el. pašto adresas: andmekaitse@magnum.ee

Nudžiugink augintinį jau dabar! Rodyti visus