„PetCity“ lojalumo kortelės bendrosios sąlygos

1. Bendrosios nuostatos ir sąlygos

1.1. Šios bendrosios „PetCity“ lojalumo kortelės (toliau - taisyklės) sąlygos taikomos klientams, prisijungusiems prie „PetCity“ lojalumo kortelių programos, kurią sukūrė „Apteekide Ühisus OÜ“.

1.2. Sąvokos, naudojamos lojalumo kortelėje, turi tokią reikšmę:

Parduotuvė - „PetCity“ centrai, prisijungę prie Lojalumo kortelių programos.

E-pinigai - nuolaidų vienetas (mažiau nei 1 euro centas), kurį Klientas gali surinkti į savo kliento sąskaitą pirkdamas prekes ar paslaugas (yra papildomų sąlygų) iš PetCity centrų. Klientas gali naudoti savo sąskaitoje esančius e-pinigus norėdamas sumokėti už pirkinius PetCity.

Lojalumo kortelė - Lietuvos Respublikos „PetCity“ kortelė, kuri „PetCity“ lojalumo kortelių programoje suaktyvinama kaip lojalumo kortelė.

Klientas - Lojalumo kortelės turėtojas, prisijungęs prie Lojalumo kortelių programos, arba PetCity partnerio klientai, kuriems taikoma Lojalumo kortelių programa.

Partneris - PetCity svetainėje nurodytas subjektas, sudaręs bendradarbiavimo sutartį (profesinė asociacija, įmonė, kita), kurios nariams ar klientams taikoma Lojalumo kortelių programa.

Kliento sąskaita - kliento sąskaita, kurioje laikomas virtualiųjų pinigų likutis.

Lojalumo kortelių programa - PetCity klientams skirta lojalumo programa, apimanti šiuos privalumus:

  • pasiūlymai lojalumo kortelių turėtojams;

  • 6 proc. virtualių pinigų priedas klientams nuo sumų, už kurias perkami produktai, prekės ar paslaugos, išskyrus pasiūlymus lojalumo kortelių turėtojams;

  • 6 proc. momentinę nuolaidą PetCity klinikose parduodamiems veterinariniams pašarams, maisto papildams, higienos priemonėms bei gali pasinaudoti išskirtiniais nuolaidų pasiūlymais atrinktoms paslaugoms ir prekėms. 

Lojalumo kortelių programos pranašumus galite peržiūrėti svetainėje ir fizinėse parduotuvėse.

Taisyklės - šios bendrosios „PetCity“ lojalumo kortelės sąlygos.

2. Prisijungimo prie lojalumo programos sąlygos

2.1. Lojalumo kortelių programos nuostatus ir nuostatus galite peržiūrėti „Pet City“ tinklalapyje arba fizinėse parduotuvėse. Klientai, norintys prisijungti prie Lojalumo kortelių programos, privalo užpildyti atitinkamą paraišką ir sutikti su taisyklėmis. Visi fiziniai asmenys, kuriems yra bent 16 metų, gali prisijungti prie Lojalumo kortelių programos.

2.2. Klientas gali pasirinkti, ar jis nori atskiros „PetCity“ fizinės kortelės. Klientas privalo identifikuoti save fizinėje lokacijoje, kad suaktyvintų Lojalumo kortelę.

2.3. Klientai gali prisijungti prie Lojalumo kortelių programos elektroniniu būdu ir jiems išduodamos „PetCity“ kortelės (gali būti papildomų mokesčių).

2.4. Jei Klientas norėtų gauti informacijos apie Lojalumo kortelių pasiūlymus el. Paštu, jis gali išreikšti atitinkamą prašymą prisijungdamas prie Lojalumo kortelių programos ir tokiu būdu duoti sutikimą gauti pasiūlymus.

3.  Lojalumo kortelės ir pinigų naudojimo sąlygos

3.1. Lojalumo kortelė yra asmeninė ir naudojama tik šio Kliento.

3.2. Lojalumo kortelės privalumais klientas gali naudotis visose fizinėse parduotuvėse, internetinėje parduotuvėje, veterinarijos klinikose, gyvūnų kirpyklose ir viešbutyje.  Sukauptus e-pinigus, Klientas gali naudoti kaip atsiskaitymą kito pirkimo metu fizinėse parduotuvėse, internetinėje parduotuvėje, kirpyklose ir viešbutyje. 6 proc. kaupiamoji nuolaida netaikoma lojalumo kortelių turėtojų pasiūlymams.

Nuo 2019 m. Spalio 7 d. Klientai kaupia 6 proc. pinigų sumos, už kurią jie pirko prekes fizinėse parduotuvėse, internetinėje parduotuvėje ar pasinaudojo paslaugomis kirpyklose ar viešbutyje bei gauna momentinę 6 proc. nuolaidą klinikos paslaugoms ir prekėms. 

Nuo 2024 m. Sausio 1 d. Klientai kaupia 6 proc. pinigų sumos, už kurią jie pirko prekes fizinėse parduotuvėse, internetinėje parduotuvėje ar pasinaudojo paslaugomis kirpyklose ar viešbutyje bei gauna momentinę 6 proc. nuolaidą klinikose veterinariniams pašarams, maisto papildams, higienos priemonėms bei gali pasinaudoti specialiais mėnesio pasiūlymais atrinktoms klinikoms paslaugoms ar kitoms prekių grupėms. 

3.3. Norėdamas gauti Lojalumo kortelių programos pranašumus, prieš sumokėdamas už pirkinį, klientas aptarnavimo specialistui turi pateikti galiojančią lojalumo kortelę.

3.4. „Apteekide Ühisus OÜ“ ar „Pet City“ UAB turi teisę vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas. Informacija apie visus taisyklių pakeitimus pateikiama tinklalapyje www.petcity.lt. Visi taisyklių pakeitimai įsigalioja po atitinkamo pakeitimo paskelbimo minėtame tinklalapyje arba kitu taisyklėsė nurodytu laiku. Aktuali taisyklių versija yra prieinama tinklalapyje www.petcity.lt.

3.5. „Apteekide Ühisus OÜ“ ar „Pet City“ UAB neatsako už bet kokią žalą, atsirandančią dėl pakeitimų (įskaitant pašalpų sumažėjimą), ir neprivalo jokiu būdu atlyginti klientams žalos.

3.6. Klientas gali gauti informaciją apie surinktų virtualių pinigų likutį ir kitas sąlygas fizinėse parduotuvėse, pamatyti tai atspausdintame pirkimo kvite, gauti atitinkamą informaciją el. Paštu ir „Pet City e-parduotuvėje“ arba apsilankyti „Mano lojalumo kortelės“ savitarnos skiltyje tinklalapyje www.petcity.lt. Informacija apie su Lojalumo kortele surinktus virtualiuosius pinigus ir pirkiniams taikytą grynųjų pinigų procentą atskleidžiama tik konkrečiam klientui.

3.7. Nepanaudoti kalendorinių metų a-pinigai gali būti naudojami iki kitų metų sausio 31 d. Ankstesniais metais surinkti pinigai, kurie nebuvo naudojami, nustos galioti vasario 1 d., ir bus automatiškai ištrinti iš kliento sąskaitos.

4. Asmens duomenų tvarkymas:

4.1. Prisijungęs prie Lojalumo kortelių programos, Klientas patvirtino savo sutikimą tvarkyti jų neskelbtinus asmens duomenis „Apteekide Ühisus OÜ“, parduotuvėse, „Pet City“ augintinių centruose taisyklėse nurodytais tikslais.

4.2. Kliento asmens duomenų valdytojas yra „Apteekide Ühisus OÜ“, registro kodas 12837306, adresas Vae 16, Laagri, Saue savivaldybė, Harju apskritis, 76401. Kontaktinė informacija: klientikaart@apotheka.ee, telefonas: +372 737 1691.

4.3. Kliento asmens duomenų tvarkytojai yra PetCity, prisijungę prie Lojalumo kortelių programos.

4.4. Kliento asmeniniai duomenys yra tvarkomi tik „PetCity“ lojalumo kortelių programos, pardavimo statistikos rengimo ir tiesioginės rinkodaros organizavimo tikslais. Slapti Kliento asmens duomenys nėra kaupiami ar tvarkomi Lojalumo kortelių programoje.

4.5. Tvarkydami asmens duomenis, duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo vadovautis Asmens duomenų apsaugos įstatymu, laikytis konfidencialumo reikalavimų ir neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims, kurie nėra tiesiogiai susiję su „PetCity“ teikiamomis paslaugomis. „Ühisus OÜ“, priklausanti lojalumo kortelių programai.

4.6. Jei Klientas paprašė gauti informacijos apie pasiūlymus, duomenų valdytojas gali naudoti Kliento duomenis teikdamas pasiūlymus ir perduoti Kliento duomenis, pavyzdžiui, ryšių, IT ir pašto paslaugų teikėjams, kad būtų pasiektas minėtas tikslas.

4.7. Klientas turi visas teises, kylančias iš Asmens duomenų apsaugos įstatymo, susijusių su jų asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti iš duomenų valdytojo su jais susijusius asmens duomenis, reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis ir nutraukti jų asmens duomenų tvarkymą duomenis ir bet kuriuo metu uždrausti perduoti savo duomenis trečiosioms šalims vartotojų įpročių tyrimui ar tiesioginės rinkodaros organizavimui. Klientas pateikia atitinkamą prašymą parduotuvėje esančiam darbuotojui arba el. Paštu siunčia jį į klientikaart@apotheka.ee.

5. Kitos sąlygos

5.1. Kitos nuolaidų kortelės neveikia lygiagrečiai su lojalumo kortele.

5.2. Narystė lojalių klientų programoje automatiškai sustabdoma, jei klientas dvejus metus nesinaudoja lojalumo kortele.

5.3. Jei „PetCity“ kortelė pametama, pavogta ar tampa netinkama naudoti, Klientas privalo nedelsdamas informuoti PetCity tiesiogiai arba siunčiant elektroninį laišką adresu kliendikaart@apotheka.ee. „PetCity“ kortelė bus užblokuota per dvi darbo dienas, o klientui bus išduota nauja „PetCity“ kortelė. „Apteekide Ühisus OÜ“ neatsako už galimą klientui padarytą žalą ir neatlygins a-pinigų, kurie buvo panaudoti, jei lojalumo kortelę naudojo tretieji asmenys, o lojalumo kortelės a-pinigai buvo naudojami sumokėti už pirkinius iki lojalumo kortelės blokavimo.

5.4. Klientas informuoja parduotuvę tiesiogiai arba elektroniniu paštu info@petcity.lt kaip galima skubiau, jei pasikeičia jų asmens ar kontaktiniai duomenys.

5.5. Narystė „PetCity“ lojalumo kortelių programoje bet kuriuo metu gali būti sustabdyta, pateikiant raštišką prašymą Jums patogioje PetCity arba el. Paštu išsiunčiant prašymą adresu info@petcity.lt. Kliento kortelė bus uždaryta per dvi darbo dienas nuo atitinkamos paraiškos gavimo, o Lojalumo kortelėje surinkti nepanaudoti a-pinigai tampa negaliojantys ir nebus išmokėti.

5.6. Visi galimi nesutarimai sprendžiami šalių susitarimu. Nepavykus susitarti, Klientas turi teisę kreiptis į Vartotojų teisių tarnybą ar teismą siekdamas apginti savo teises. Visi ginčai sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.

Nudžiugink augintinį jau dabar! Rodyti visus